Teenused

Oleme teenusedisaini, brändingu, disaini- ja digilahenduste eksperdid.Aitame luua uusi brände, disainida tooteid ja teenuseid, keskkondi ja protsesse, mis on lihtsad, selged, mugavad ja meeldivad.

Meie teenused

Kasutame oma töös strateegilise juhtimise tööriistana teenusedisaini ja disainimõtlemist. Aitame arenda ja luua ettevõtete töökultuuri ning -protsesse, mis on avatud uuendustele ja innovatsioonile.

Oleme veendunud, et ettevõtete konkurentsieelis peitub edukate otsuste põhjuste teadmises. Vastus küsimusele “Miks?” annab meile teadmise ja oskuse edukaid ja toimivaid lahendusi tulevikuotsustes rakendada. Teeme ärid, tooted ja teenused kasutajakeskseks, kaasavaks, järjepidevaks, terviklikuks ja toimivaks.


Pakume viite omavahel tihedalt seotud teenust:

  • Strateegia
  • Teenusedisain
  • Bränding
  • Digilahendused
  • Disain